Gix'a tworczosc szpitalna ... - INNY WYMIAR WIATRU
i kilka innych rzeczy ...