Najlepszy komentarz do sprawy + banku:) - INNY WYMIAR WIATRU
i kilka innych rzeczy ...