Thumbnail / podgląd STL w systemie windows /
i kilka innych rzeczy ...