stoja bezradnie jak dupy w polu ..... - INNY WYMIAR WIATRU
i kilka innych rzeczy ...