sygnał – INNY WYMIAR WIATRU
i kilka innych rzeczy ...