u GIX'a w pokoju.... - INNY WYMIAR WIATRU
i kilka innych rzeczy ...