u GIX’a w pokoju…. – INNY WYMIAR WIATRU
i kilka innych rzeczy ...