zollner kiel makrofon – INNY WYMIAR WIATRU
i kilka innych rzeczy ...